Tólavé Geobjektiv

Tólavé geobjektiv Great Moravia 2017 – TGGM17

Vehlašojeme fotografickó sótěž v rámco Great Moravia 2017. Pochlobte se svéma  fotografickéma ólovkama od kešek a óčastněte se sótěže Toulavé geobjektiv Great Moravia 2017 – TGGM17.

040_-_houser_team_-_gc1dmmd_-_vyhled_z_dvojbobu

 

Vjetšena kačeró na svéch véletech pořizoje fotodokumentaco. Vésledke só vic či miň dustojny a omělecke hodnotny. Každá fotka má šak pro pořizovatela svó hodnoto a kóuzlo. Fotke omijó řéct vic než stovke slov. Proto svy zážitke zaznamenáváme a fotografojeme. Pochlobte se a podělte se o emoce, kery vás potkale pře hře geocaching.

Podminke:

 1. Sótěž je orčena pro te, keři majó svuj nick zaregistrované na „geocaching.com“
 2. Sótěž je dvókolová. Prvni kolo TGGM17 probihá od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017, drohy kolo v dobje od 1.9 do 3.9.2017
 3. Každé muže do sótěže přehláset póze 1 fotko. To znamená 1 nick=1 foto
 4. Z fotke musi bét zřejmy, že bela vefocena pře hře geocaching. To znamená pře odlovo konkrétni keše nebo pře óčasti na konkrétni slezině a doposaváď nebela nikde okázaná.
 5. Fotku zasiléte na adreso: geoobjektiv@greatmoravia.cz Sótěžni fotke základniho kola bodó okázany na webo: http://www.greatmoravia.cz
 6. Z okázanéch fotek bode vebranych 10 nélepšich, ktery bodó vetištěny a postópijó do drohyho kola a  bodó vestaveny na  Great Moravia 2017.
 7. Óčasnici Great Moravia 2017 v hlasováni  na mistě veberó nélepši fotko a jeji autor bode odměněn vjecnó cenó. Jeji hodnota, velikosť a tvar je zatim v otajeni. Sledojte stránke Great Moravia 2017, kde bode prubježně cena pro vitěza odtajňovaná.
 8. Autoři vestavenéch a vetištěnéch fotek si bodó moct svó fotko po skončeni véstave Great Moravia 2017 odnyst.
 9. Óčastnik sótěže dává sóhlas s okázáním fotke a jejim vestavenim organizátorem sótěže.
 10. Fotka musí bét označená nickem autora, názvem keše,  GC kódem a názvem fotke.
 11. Doporočená velikosť zaslany fotke je  minimálně 3 Mpx a maximálně 12 Mpx, formát JPEG
 12. Sótěžicí oděluje organizátorovi sóhlas se zpracovánim zaslanéch osobnich ódajó pro óčely organizace sótěže, včetně jejich okázání v sóladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobnich ódajó
 13. Ten, kdo se do sótěže s fotkó přehlási, musi bét i autorem sótěžni fotke.
 14. Členi organizačniho drožstva se nemužó sótěže Tólavé geobjektiv Great Moravia 2017 – TGGM17 óčasnit.
 15. Fotka nesmi bét pohoršojici nebo neeticka. Vésadni právo na okázáni fotek nebo jejich veřazeni ze sótěže má organizátor, na véhro v sótěži néni právni nárok.
 16. Přépadny dotaze zasiléte na adreso geoobjektiv@greatmoravia.cz
back to top