Ostatni programe

Hlavni programe bodó zveřejněny v jednotlivéch programovéch sekcách Labožnici v extrémo, Bodechtěvci, Chlobiči a Trmácevi čočevci. Krom teho pro vás chestáme e dalši aktivite.

  • Lab krabke – speciálni laboratorni krabičke po dobo trváni slezine
  • malinkatéMatrix – keške všeckéch kombinaci D/T, podlevá tradični prostějovsky slezine Matrix (2013, 2015)
  • Hanácké Trél – pro všecke bodechtěvce nachestáme sériju krabek, kerá bode navázaná na ož provozovanó  “Projižďkovó sériju
  • Chodnik odvahe – pro všecke, keři holdojó vesokym terénom nachestáme e zepár kešek zaměřenéch na nejaky to lezeni

Podrobňéši informace bodó zavčas oznámeny.

back to top