O´BadgeCollectors – Chlobiči

O´BadgeCollectorsHledáni kešek muže mět ruzny podobe. Néspiš tolek, kolek ich mužó mět keške samotny. Hledajó se keške velky, maly, vesoky, hloboky, zeleny, modry. Hledajó se každé měsic, každé deň, každó minoto. Nekdy co nérychléš, jindá co névic. Všecke náleze a sóvislostě mezi něma dó zapsat do ruznéch grafo a tabolek. V nich se potem dá večist spósta zajimavéch vjeci a dá se nima e chlobit.

Chebi vám zepár kósko do nejaky takovy skládačke? Nemáte neco veplněny, vebarveny? Chtěle beste nejaké oznak, řemeň, obrázek? Toš toť bodete mět šanco všecko vezbirat.

Nachestéte podrobné plán, podle keryho pudete. Nebo jenom zbiréte a pak se na to proměno podivéte. Ve na to nehrajete? Nevadi, ostatni si teho všemnó. Toť se to totiž orčetě stane.

Pořádné řemeň a oznaky z vás odělajó rytiřa všeckéch keškařo!


O´BadgeCollectors zahrnoje:

 

back to top