Historie Plumlova

Plumlov (Plumbnaw, Plumlaw, Plumenau, Blumlau). Když vyslovíme jméno Plumlov, mnoha obyvatelům Moravy se vybaví přehrada a rekreační oblast nedaleko Prostějova s impozantním zámkem na skále nad rybníkem. Řekněme si ve stručnosti něco o historii.

Název Plumlova se odvozuje ze složeniny Blumenau, “Květinová mýtina”, ovšem je tu i varianta pojmenování podle jména Pluma, Plumen.

Zámek_1

Traduje se, že hrad založil samotný Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý. Jedno je ale jisté, po celá staletí byl Plumlov místem, o které měly zájem přední šlechtické rody, jejichž příslušníci zastávali vysoké úřady v Českém království a Rakouském císařství. Pobývali tu Kravařové, Rožmberkové, páni z Kunštátu, Pernštejnové a Lichtenštejnové, zkrátka samá elita české šlechty.

První hrad tu ale vystavěl zřejmě až syn krále Přemysla Otakara II., vévoda Mikuláš Opavský. Hrad byl v té době poměrně malý, jen věž, palác a malé nádvoří.

Pravděpodobně mezi léty 1311 a 1318 koupil hrad od Mikuláše král Jan Lucemburský a od něj získali hrad a celé panství s několika vesnicemi Kravařové. Ti také koupili původně zeměpanský Prostějov, který se stal hospodářským střediskem Kravařů. Roku 1344 hrad na základě dědické smlouvy připadl Rožmberkům, ale v roce 1347 už ho vlastnili opět Kravařové a to až do roku 1466, kdy celé panství získali páni z Kunštátu, kteří vybudovali pod hradem velký rybník, zvaný Podhradský.

Roku 1495 připadl hrad a část zadluženého panství Pernštejnům. Ti okamžitě začali s přestavbou hradu do podoby, odpovídající soudobým požadavkům. V roce 1507 už se zdejší sídlo označuje jako zámek.

Za Pernštejnů zažívalo zdejší panství velký hospodářský rozmach, na Plumlově se budovalo rozsáhlé opevnění a z hradu (zámku) se stala nedobytná pevnost. Pernštejnové zároveň začali se stavbou hlavní moravské rezidence rodu, zámku v Prostějově.

V neděli 6. července 1586 vypukl na zámku ničivý požár. Shořel celý zámek i nemalá část městečka. Zámek po požáru pustl.

Roku 1599 přichází nová vrchnost – Lichtenštejnové – a Plumlov se tak stal na tři století vlastnictvím tohoto rodu. Lichtenštejnové začali s obnovou vyhořelého chátrajícího sídla a v předvečer třicetileté války měl už zámek nové, moderní opevnění, jehož součástí byly také bastiony. Avšak ani toto opevnění roku 1643 nezabránilo velké pohromě – zámek dobyli Švédové. Po celé dlouhé tři roky pak Švédové terorizovali široké okolí Plumlova.

V roce 1680 začal Jan Adam z Lichtenštejna stavbu tzv. vysokého zámku, který se měl stát rodinným sídlem Lichtenštejnů a který se v nedostavěné podobě zachoval do dnešních dnů. Stavba je zajímavá tím, že vznikala kolem starého zámku (původního hradu). Nový zámek měl mít původně čtyři křídla, postaveno ale bylo bohužel jen jedno.

Jan Adam z Lichtenštejna v té době také koupil dvě panství na rakousko-švýcarském pomezí, ze kterých později vzniklo dnešní Lichtenštejnské knížectví.

V noci z 29. na 30. ledna 1801 se přes Plumlovsko přehnala hrozná vichřice, která v okolních vesnicích strhla střechy domů, některá obydlí zničila úplně. Poškodila i kostely a vyšší budovy v širokém okolí, vážně poškozen byl i zámek. Vichřice strhla komíny, které rozbily břidlicovou střechu a velké škody zanechala i na starém hradním jádru. Jan Adam se z úsporných důvodů rozhodl opravit jen starý hrad a zámek zbořit. Plumlovští úředníci však knížete přesvědčili, aby opravil zámek a zbořil hrad, protože pro správu panství byly výhodnější budovy nového zámku. Likvidace hradního jádra (v podstatě celého původního hradu) proběhla v letech 1803 až 1806. Zůstaly po něm jen nepatrné kousky zdí u skály, která v podstatě překáží uprostřed zámeckého nádvoří.

Zámek_2

Od roku 1850 až do poloviny 20. století sloužil zámek jako sídlo okresního soudu, berního úřadu, vězení a byt žalářníka. V roce 1966 přešel objekt pod správu Státní památkové péče a ochrany v Brně, v roce 1987 na Muzeum Prostějovska a v roce 1994 na obec Plumlov.

Od roku 1995 je zámek zpřístupněn veřejnosti. K vidění je muzejní expozice se sbírkami keramiky, zbraní a nábytku. Návštěvníci si mohou prohlédnout i dvě podlaží sklepů, kde naleznou pohádkovou expozici s výkladem příběhů a bájí o Plumlově a jeho okolí.

 

zpět nahoru