ExtremeLovers – Labožnici v extrémo

ExtremeLovers _1Ne všecko je v ževotě jednodochy, ne všeckyho se dá dosáhnót snadnó cestó. Z teho prameni e tóha spóste z nás vezkóšet co dokážó a kam až mužó zajit, tóha sfóknót nejakó to vézvo nebo přemoct svy obave.

Toš toť pro vás přepravime e nejaky te extréme. Pro každyho to bode neco inyho. Přendete na to, ešlivá to pro vás bode dost vesoky, strmy, mokry nebo těžky. Bodete mět šanco všecke vjece néprv vezkóšet a naočet se dřiv, než se vepravite do divočeny. To abeste neomřele zasokovani ve špagáto nekde vesoko na vjetve nebo se neutopile v rebniko. Bode jenom na vás, ešlivá si veberete to, co vás bavi, nebo ož ste jedneho extréma nabóchani a bodete chtět vezkóšet neco novyho.

Vezkóšéte a ovidite!


ExtremeLovers zahrnoje:

back to top